Thông tin chi tiết

Rutherford / Islington – Vaughan

Cần nữ thợ nails biết design, lương bao hoặc ăn chia. Tiệm trong plaza lớn, rất đông khách. Xin gọi: (647) 979-8816

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email