Thông tin chi tiết

The Greek Town – Northern Glow Nails

760 Danforth Ave, Toronto, cần nam nữ thợ nails biết làm chân tay nước, biết làm bột, tiệm đông khách, bao lương $150/ngày trên over ăn chia hoặc ăn chia. Xin gọi Jenna: (416) 882-2910

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email