Thông tin chi tiết

Thousand Island

Cần bán building hoặc nhà hàng. Building có 6 apartments. 2 Apartment, có 2 bed., 4 apartments. có 1 bedroom, income $7000/tháng cho mướn, restaurant on Main Floor + LCBO licence, good income, bonus 2 Bedrooms. Gọi Kevin: (647) 787-8732

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email