Thông tin chi tiết

Tiệm Nails Lakeshore / Parklawn

Cần thợ nails, thợ chân tay nước, lương bao trên ăn chia, làm cho tiệm đông khách, khách da trắng, thân thiện, tip cao. Xin gọi: (647) 785-4818 (416) 252-1888

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email