Thông tin chi tiết

Tiệm Nails Ở Sudbury

Nhận người chưa biết về nails, học xong làm cho tiệm bao $800/wk. Cần thợ biết everything, bao $1100/wk, trên ăn chia 5/5, bao chỗ ở. Xin gọi: (416) 839-7974

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email