Thông tin chi tiết

Tiệm phở Scarborough

Cần phụ bếp có kinh nghiệm, waiter và waitress, full/part-time. Vui lòng gọi hay text: (416) 817-9789

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email