Thông tin chi tiết

Tiệm trong Shopping Centre Ottawa

Cần thợ bột, chân tay nước, biết waxing or eyelashes càng tốt, ăn chia 5.5 hoặc 6/4 đảm bảo lương cao Liên lạc Niềm: (613) 899-0303

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email