Thông tin chi tiết

Vaughan

Cần nhiều thơ hàn. Biết làm hàng rào (fence), lan can (railing) và cổng (gate), sẽ hướng dẫn, lương cao tuỳ theo tay nghề. Xin gọi a.Thắng Thái: (647) 966-4280. Trang: (437) 776-6446

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email