Thông tin chi tiết

Victoria Park, Toronto

Cần nữ thợ nails, thợ chân tay nước, waxing có kinh nghiệm, $160-up/day, good location. nói được tiếng Anh Xin gọi/text Kim: (647) 718-1288

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email