Thông tin chi tiết

Waterdown / Hamilton

Cần thợ chân tay nước giỏi, thợ nails giỏi, lương bao $130 - $180/ngày over ăn chia 6/4, khu khách sang tip hậu, tiệm ít thợ, giờ giấc đi làm thoải mái Xin gọi: (647) 979-4356 (647) 838-2345

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email