Thông tin chi tiết

Winston Churchill / Britania – Mississauga

Cần nữ thợ nails kinh nghiệm làm nails, mani- pedi, waxing, bao lương $120- $140/ngày over ăn chia. Xin gọi: (905) 813-9989

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email