Rất nhiều bác sĩ gia đình ở thành phố Dartmouth sẽ về hưu.

Dartmouth, Nova Scotia: Nhu cầu khẩn thiết của bộ y tế tỉnh bang Nova Scotia là tìm đủ số các bác sĩ gia đình cho cư dân trong những năm sắp tới, khi hàng loạt các bác sĩ gia đình ở tỉnh bang này sẽ lần lượt về hưu.
Theo bản công bố của cơ quan y tế thì trong vòng 5 năm sắp tới 40 phần trăm số bác sĩ gia đình ở thành phố Dartmouth, kế cận thành phố Halifax sẽ về hưu.
Hiện nay khoảng một nửa số cư dân ở tỉnh bang Nova Scotia vẫn cho danh sách chờ đợi , để có bác sĩ gia đình.
Theo bác sĩ Rick Gibson của cơ quan y tế tỉnh bang Nova Scotia, thì hàng loạt những bác sĩ cùng tuổi đã mở văn phòng hành nghề cùng năm và họ sắp sửa đến tuổi 65.
Cơ quan y tế tỉnh bang Nova Scotia đang có những nỗ lực tìm thêm bác sĩ ngoại quốc, đến hành nghề ở tỉnh bang trong những năm sắp tới, với những dễ dãi cho những người này, trong việc xin làm thường trú nhân Canada.
Mục tiêu của cơ quan y tế tỉnh bang Nova Scotia là tìm thêm hàng năm 50 bác sĩ gia đình và 50 bác sĩ chuyên môn, đến hành nghề ở tỉnh bang này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email