Rất nhiều người Mỹ sẽ không nhận được tiền tài trợ đại dịch $1,400.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ hai ngày 8 tháng 3, thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chấp thuận dự luật tài trợ covid, và dự luật này sẽ chuyển lại hạ viện, để các dân biểu bỏ phiếu thuận một lần nữa, trước khi chuyển sang tòa Bạch Ốc cho tổng thống Biden ký.
Nếu dự luật được ban hành, thì những cư dân Mỹ sẽ nhận được thêm một số tiền tài trợ $1,400, nếu lợi tức của người này ít hơn $75,000.
Những người Mỹ có thông báo cho sở thuế Mỹ IRS về trương mục ngân hàng, thì họ sẽ là những người nhận tiền sớm nhất, vì sở thuế chỉ việc chuyển thẳng tiền bằng hệ thống điện tử vào trương mục cá nhân của những người này.
Tuy nhiên cũng sẽ có nhiều người không nhận được số tiền $1,400 này, vì sở thuế IRS không biết cách nào liên lạc với họ: những người có lợi tức thấp không nộp bản khai thuế lợi tức hàng năm, những người không nhà…
Trong lần tài trợ thứ nhất, có ít nhất 8 triệu người Mỹ không nhận được $1,200 vì sở thuế không có cách nào liên lạc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email