Sắp tới sẽ chờ xe bus TTC lâu hơn

Ủy ban vận chuyển công cộng TTC sẽ khai triển các thay đổi vào tháng tới, tăng thời gian chờ đợi của hơn một chục tuyến xe buýt lên tới 11 phút.

Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến gần 40 tuyến xe buýt – 37 tuyến ban ngày và hai tuyến ban đêm – bắt đầu từ ngày 26/3, như được trình bày chi tiết trong tài liệu TTC của Giám đốc Chiến lược và Giám đốc Khách hàng gửi cho hội đồng quản trị.

Nhìn chung, 20 phần trăm các tuyến xe bus TTC sẽ có thay đổi.

Đây là những tuyến xe buýt sẽ trải qua thời gian chờ đợi bị ảnh hưởng nặng nề nhất:

 • 9-Bellamy/ Cao điểm buổi chiều/ thứ hai-thứ sáu – 4 phút
 • 9-Bellamy/ Đầu giờ tối/ thứ hai-thứ sáu – 3 phút
 • 9-Bellamy/ Đầu giờ tối/ thứ bảy – 6 phút
 • 9 giờ Bellamy/ sáng/ Chủ nhật – 4 phút
 • 9 giờ Bellamy/chiều/Chủ nhật – 6 phút
 • 41-Keele/ Đầu giờ tối/ thứ hai-thứ sáu – 3 phút
 • 941-Keele Express/ giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều/ thứ hai-thứ sáu – 4 phút
 • 78-St Andrews/ giờ cao điểm buổi chiều/ thứ hai-thứ sáu – 5 phút
 • 37-Islington/sáng sớm/Chủ nhật – 6 phút
 • 122-Graydon Hall/ giữa trưa/ thứ hai-thứ sáu – 11 phút
 • 122-Graydon Hall/ tối / thứ bảy-Chủ nhật – 4 phút
 • 133-Neilson/ tối/ thứ hai-thứ sáu – 6 phút
 • 133-Neilson/ tối muộn/ thứ bảy- 4 phút
 • 133-Neilson/ tối muộn/ Chủ nhật – 6 phút
 • 905-Eglinton East Express / Thứ Hai – Thứ Sáu
  •   Giờ cao điểm buổi sáng – 6 phút 45 giây
  •   Sáng sớm – 4 phút
  •   Giờ cao điểm buổi chiều – 6 phút
  •   Giữa trưa – 3 phút
  •   Đầu giờ tối – 3 phút
 • 905-Eglinton East Express / Thứ Bảy
  •   Sáng sớm – 4 phút
  •   Buổi sáng – 4 phút
  •   Chiều – 7 phút
 • 905-Eglinton East Express – Chủ nhật – 5 phút 30 giây
 • 953-Steeles East Express/ Giờ cao điểm buổi sáng/ thứ hai-thứ sáu – 4 phút
 • 953-Steeles East Express/ Giờ cao điểm buổi chiều/ thứ hai-thứ sáu – 4 phút 45 giây

TTC cho biết những thay đổi này được áp dụng nhằm điều chỉnh dịch vụ phù hợp với nhu cầu, vì TTC dự kiến lượng hành khách sẽ đạt 75% so với mức trước COVID vào cuối năm 2023.

Giai đoạn điều chỉnh hoạt động thứ hai dự kiến vào ngày 07/05, nhưng danh sách các thay đổi dịch vụ hiện TTC chưa công bố.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email