Sau hơn 1 tháng trốn khỏi chuồng, con chuột Capybara thứ nhì đã bị bắt trở lại.

Toronto: Sau hơn 1 tháng trốn khỏi chuồng, trong sở thú High Park, sáng hôm thứ ba ngày 28 tháng 6, người ta đã thấy con chuột cống Capybara thứ nhì đã bị lọt vào bẫy, trong khu công viên High Park trong thành phố Toronto.

Cả hai con chuột Capybara đã sổn khỏi chuồng trong sở thú High Park, và sống lẩn quẩn trong khu công viên.

Vào ngày 12 tháng 6, người ta đã bỏ những trái bắp, loài thực phẩm mà các con chuột này thích ăn, vào bẫy và đã bắt được 1 trong hai con chuột.

Con chuột thứ nhì lọt bẫy, đặt ở gần hồ Grenadier trong khu công viên, và khi các nhân viên đi  kiểm soát lại bẫy thì họ thấy con chuột thứ nhì vào lúc 6 giờ sáng hôm thứ ba.

Nhận báo giá qua email