Sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley, quỹ dự trữ liên bang Mỹ có thể phải cắt giảm mức lãi suất?

Hoa Thịnh Đốn: Sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley trong ngày thứ sáu 10 tháng 3, là sự sụp đổ của một đại ngân hàng Mỹ, kể từ năm 2008 cho đến nay, khi ngân hàng Washington Mutual bị đóng cửa trong thời kinh tế Mỹ lâm vào thời kỳ đại suy thoái.
Một trong những lý do khiến ngân hàng SVB bị sụp đổ là vì các viên chức của ngân hàng này, dùng tiền ký thác của khách hàng mua công trái phiếu.
Trong vòng 1 năm qua, ngân hàng trung ương Mỹ đã cho gia tăng mạnh mẽ mức lãi suất căn bản từ 0.25 phần trăm lên đến 4.75 phần trăm như hiện nay.
Mức lãi suất căn bản gia tăng, khiến cho giá công trái phiếu mà ngân hàng SVB mua từ những năm trước sút giảm giá trị.
Trong khi đó phần lớn các khách hàng của ngân hàng SVB là những người làm việc cho các công ty cao kỹ và một số lớn bị nghỉ việc.
Những khách hàng này cũng như các công ty cao kỹ, đến rút tiền ra khỏi ngân hàng SVB, và ngân hàng này phải bán lỗ các công trái phiếu để có tiền trả cho khách hàng.
Những tin tức loan báo là ngân hàng SVB bị lỗ lã, khiến cho những khách hàng khách lo sợ, ào ào kéo tới rút tiền ra, và đã buộc cơ quan FDIC cho đóng cửa ngân hàng này.
Nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì chính việc gia tăng mức lãi suất căn bản của quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã gây sự sụp đổ cho ngân hàng SVB, và có thể còn cho nhiều ngân hàng Mỹ khác trong những ngày sắp tới.
Nhiều ngân hàng Mỹ, nhiều ngân hàng thương mại, cũng như nhiều quỹ hưu đã mua công trái phiếu và trị giá của các ngân hàng, các quỹ hưu này sút giảm khi giá công trái phiếu xuống thấp.
Trước khi có sự sụp đổ của ngân hàng SVB, các chuyên gia tài chánh tiên đoán là quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ sẽ cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm vào cuối tháng 3 này.
Nhưng bây giờ thì các chuyên gia tài chánh đã tiên đoán là ngân hàng trung ương Mỹ sẽ chỉ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.25 phần trăm, và có thể sẽ cho cắt giảm mức lãi suất này vào những tháng cuối năm nay?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email