Sẽ có thêm 50 cửa tiệm bán lẻ cần sa ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Sau đợt đầu 25 tiệm bán cần sa được phép mở cửa tại tỉnh bang Ontario trong tháng 4 vừa qua , thì theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 3 tháng 7, chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ chấp thuận cho mở thêm 50 cửa tiệm bán lẻ cần sa trên toàn tỉnh bang Ontario.
Những cửa tiệm này sẽ được mở cửa hoạt động bắt đầu từ tháng 10 năm nay.
Lần trước 25 người may mắn được rút trúng tên cho mở tiệm, nhưng nhiều người được phép mở tiệm nhưng lại không có khả năng tài chánh.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ cứu xét đơn xin mở tiệm, chứ không bốc thăm như lần trước: những người muốn mở tiệm phải có ít nhất 250 ngàn dollars tiền mặt tron trương mục ngân hàng và phải có cửa tiệm sẵn.
Trong số 50 tiệm được mở lần này, có 13 tiệm được mở trong thành phố Toronto và 6 tiệm trong khu vực ngoại ô thành phố Toronto, trong vùng đại thủ phủ GTA.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email