Sẽ có thêm trên 1 triệu công ăn việc làm mới ở tỉnh bang British Columbia trong vòng 10 năm sắp tới.

Vancouver: Tính đến ngày thứ ba 8 tháng 2, số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện trên toàn Canada đã sút giảm, thì chính quyền của nhiều tỉnh bang đã chuẩn bị cho hủy bỏ những ngăn cấm đại dịch và chuẩn bị mở lại toàn bộ nền kinh tế.
Chính quyền tỉnh bang Saskatchewan cho hủy bỏ tất cả những ngăn cấm đại dịch vào cuối tháng 2 này, trong khi chính quyền tỉnh bang Quebec sẽ chấm dứt các ngăn cấm vào cuối tháng 3.
Theo những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh thì sẽ có thêm rất nhiều công ăn việc làm ở Canada sau thời đại dịch.
Theo những ước tính của bộ lao động tỉnh bang British Columbia thì trong vòng 10 năm tới, sẽ có thêm trên 1 triệu công ăn việc làm mới ở tỉnh bang B.C.
Cũng theo bộ lao động tỉnh bang B.C. thì 80 phần trăm số công ăn việc làm mới này cần những ứng viên có bằng cấp đại học.
63 phần trăm số công ăn việc làm mới trong 10 năm tới là dùng thay thế cho số cư dân trong tỉnh bang đến tuổi về hưu.
Những lãnh vực sẽ cần nhiều người làm lkà y tế, trợ giúp xã hội và giáo dục.
Các nghề chuyên về cao kỹ và khoa học cũng là những nghề cần nhiều người ở tỉnh bang B.C. trong 10 năm sắp tới.