Sẽ có thuốc chủng ngừa covid ở Mỹ vào tháng chạp năm nay.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 30 tháng 10, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc cơ quan đặc trách về bệnh dị ứng và truyền nhiễm Hoa Kỳ đã nói là nều mọi sự việc diễn ra như dự tính thì thuốc chủng ngừa covid sẽ được phân phối ở Hoa Kỳ vào cuối năm nay hay đầu năm tới.
Bác sĩ Fauci nói là qua những tin tức được thông báo từ các công ty dược phẩm đang chế tạo thuốc chủng ngừa là Moderna và Pfizer thì vào khoảng tháng chạp năm nay, chúng ta sẽ biết là các loại thuốc chủng có an toàn và hữu hiệu hay không?
Cả hai công ty Moderna và Pfizer đã bắt đầu cuộc thử nghiệm cuối cùng trên người, với trên 40 ngàn người tình nguyện tham dự.
Tuy nhiên cũng theo bác sĩ Fauci thì cuộc sống của những người dân Mỹ sẽ không trỡ lại bình thường cho đến cuối năm 2021, thời điểm mà người ta sẽ biết chắc chắn là các loại thuốc chủng có hiệu nghiệm hay không?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email