Sẽ không phải thử nghiệm PCR cho những người Canadians đã chủng ngừa hoàn toàn

Ottawa: Theo những nguồn tin thân cận phổ biến trong ngày thứ bảy 12 tháng 2, chính quyền liên bang sẽ bỏ dần những ngăn cấm đại dịch trong những ngày sắp tới.
Một trong những hủy bỏ sẽ diễn ra trong tuần tới là việc hủy bỏ phải thử nghiệm PCR cho những người Canadians, đi du lịch từ ngoại quốc trở lại Canada.
Trước đây thì tất cả những người Canadians đi du lịch ra nước ngoài, và khi trở về, cho dù những người này đã chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi thuốc, vẫn phải thử nghiệm PCR trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước khi người này đặt chân đến các phi trường ở Canada.
Việc thử nghiệm này là một phiền toái cho du khách, vừa mất tiền và vừa mất thì giờ, khiến cho nhiều người đã ngại ngùng không muốn đi du lịch.
Chính vì thế mà các hãng hàng không đã làm áp lực muốn chính quyền liên bang phải bỏ những thử nghiệm PCR này.