Sẽ phải khai báo và tốn thêm tiền khi du lịch qua Âu Châu

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 18 tháng 3, thì những người Canadians muốn du lịch qua Âu Châu trong những năm tới, sẽ phải điền vào một mẫu đơn xin nhập cư và phải đóng lệ phí.
Liên hiệp Âu Châu cho biết đây là một biện pháp mới nhằm duy trì an ninh cho những quốc gia này, trên những du khách đến có thông hành hay không.
Hiện nay cư dân của trên 60 quốc gia trên thế giới gồm cả cư dân Canada và Hoa Kỳ, có thể viếng thăm hay đến vì công việc trong thời gian tối đa 90 ngày mà không cần xin chiếu khán.
Theo luật mới thì những cư dân của các quốc gia không cần chiếu khán, sẽ phải điền đơn xin nhập cảnh và phải đóng lệ phí khi đến khu vực gọi là khu vực Schengen: khu vực này gồm các quốc gia Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden và Switzerland.
Anh quốc không có trong danh sách các quốc gia cần chiếu khán.
Luật mới sẽ bắt đầu vào tháng giêng năm 2021.