Si rốp cây Phong giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer’s?

Ottawa( Theo báo Globe and Mail): Sau những loại thực phẩm giúp cho sức khỏe như blueberries, trà xanh, pomegranates,v.v., thì một loại thực phẩm mới vừa được đề cao, và đó là si rốp của cây phong ( maple syrup).

Các nhà khảo cứu của hai trường đại học Toronto ở Canada và trường đại học Rhode Island ở Hoa Kỳ đã khám phá ra là si rốp cây Phong đã giúp các tế bào não chống lại những tổn hại, có thể gây ra bởi bệnh quên, trong giai đoạn đầu.

Theo tiến sĩ Navindra Seeram, giáo sư phân khoa dược của trường đại học Rhode Island thì người ta đã biết các loại thực phẩm thiên nhiên giúp cho việc chống lại bệnh quên Alzheimer’s như trà xanh, rượu đỏ, các loại dâu berries, nghệ, trái pomegranates, và bây giờ thêm si rô của cây phong.

Gíáo sư Seeram và bác sĩ Donald Weaver của trường đại học Toronto là hai trong số gần 20 nhà khảo cứu trên thế giới, đã công bố những khám phá mới nhất, tại cuộc họp thường niên của tổ chức the American Chemical Society.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email