Sĩ số chuột gia tăng ở Ottawa

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 2 tháng 7, thì chính quyền thành phố Ottawa đã nhận được hàng loạt những than phiền của cư dân trong thành phố về chuột: chuột hàng hà sa số mà người ta không hiểu nguyên nhân nào khiến sĩ số của loài chuột gia tăng cao như thế?
Những con chuột cống này thấy nhiều ở các khu vực Rideau Vanier và Rideau Rockcliffe trong thành phố Ottawa.
Ông Navid Fadaie, một cư dân trong thành phố cho biết là ông sửa sang lại căn nhà của ông và đã thấy những ổ chuột ở trong nhà. Ông Fadaie cũng lo ngại là chuột cũng chạy đầy trong những sân chơi trẻ em trong các công viên.
Theo nghị viên Rawlson King thì chuột nhan nhản trong thành phố là vì các công trình xây cất, làm đường, sửa sang hệ thống dẫn nước thải cũng như các công trình xây cất, đã động vào những ổ chuột khiến chúng phải chạy vào làm tổ ở những tư gia.
Ngoài ra cư dân trong thành phố Ottawa có nhiệm vụ ngăn ngừa những con chuột sinh sản trong nhà, và nếu những người này không thi hành thì sẽ bị phạt.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email