Sinh hoạt hè của Trung Tâm Cộng Đồng Mississauga

(hình ảnh của nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm, Đỗ Nghĩa)
Kim Lê

Trung Tâm Cộng Đồng Mississauga được sự tài trợ của ( Sở dân dụng Canada ) Service Canada cho những sinh hoạt cộng đồng vào mùa hè 2019.
Ngoài những chương trình tham gia các lễ hội đa văn hoá như Region of Peel Multicultural festival, Region of Peel – Police, Viet Summer festival và Taiwan Festival – Riding the waves with Vietnam vào ngày 24-25/8, 2019. Trung Tâm Cộng Đồng Mississauga đã tổ chức chương trình talent show theo thông lệ hằng năm.
Chương trình Talent show năm nay đã thu hút được số lượng thí sinh tham gia các đàn dân tộc cổ truyền Việt nam mình nhiều hơn các năm khác, ví dụ như đàn Tỳ bà, Đàn Nhị và Đàn Bầu, đặc biệt đã có những thí sinh người nước khác, cũng đã tham dự và chơi nhạc cụ của Việt nam mình.
Chương trình với khoảng gần 100 tham dự viên, luôn cả các phụ huynh đã kết thúc trong bầu không khí thật vui và thân mật.

Kim Lê

Hợp ca Khúc Hát Ân Tình
Đoàn văn nghệ dân tộc Tre Việt
Xem thêm

Nhận báo giá qua email