Số bệnh nhân bị covid và phải nằm trong các bệnh viện thành phố Mississauga, cao nhất ở tỉnh bang Ontario

Mississauga: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 14 tháng giêng, thì tổng số những bệnh nhân bị covid và phải nằm trong các bệnh viện thành phố Mississauga đã lên đến mức trên 300 người, và đây là con số bệnh nhân bị covid nhiều nhất so với số bệnh nhân ở các thành phố khác kể cả thành phố đông dân nhất là thành phố Toronto.
Theo bà thị trưởng Bonnie Crombie của thành phố Mississauga thì thành phố Mississauga đã phải đối phó với số người nhiễm covid cao vì sự lây truyền nhanh chóng của loài biến thể omicron.
Cũng theo bà thị trưởng thì với số bệnh nhân covid gia tăng đã là gánh nặng cho hệ thống bệnh viện Trillium -Health Partners.
Bệnh Viện Trillium là hệ thống bệnh viện chính của thành phố ở ba địa điểm gồm cả bệnh viện Trillium và Credit Valley.
Bà thị trưởng cũng cho biết là hệ thống bệnh viện Trillium cũng đang gặp khó khăn vì hàng trăm y tá đã bị nhiễm covid và phải cách ly tại gia.
Phần lớn những bệnh nhân bị nhiễm covid và phải nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện thành phố Mississauga là những người chưa chủng ngừa covid hoàn toàn.
Bà thị trưởng Crombie cũng nghĩ là tình trạng đại dịch ở thành phố Mississauga sẽ còn khó khăn hơn , trước khi trở nên tốt đẹp hơn.