Số bệnh nhân bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và phải nằm trong khu cấp cứu sút giảm

Toronto:Theo bản tin phổ biến trong ngày thứ ba 21 tháng 9, thì trong ngày thứ hai trước đó, có 574 cư dân trong tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và số người nhiễm covid đang trên đà sút giảm ở tỉnh bang này: tỷ lệ trung bình tính theo 7 ngày của số người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario hiện nay là 711 người, không gia tăng trong hai tuần qua.
76 phần trăm trong số 574 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong ngày thứ hai 20 tháng 9 là những người chưa chủng ngừa covid hoàn toàn.
Số người nhiễm covid và phải nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang Ontario tiếp tục sút giảm và hiện chỉ còn 179 người.
Theo bà Christine Elliott, bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario thì 170 người trong số 179 bệnh nhân nằm trong các khu cấp cứu là những người chưa chủng ngừa.
Ngày 22 tháng 9 là ngày mà cư dân tỉnh bang Ontario phải xuất trình những giấy chứng nhận đã chủng ngừa covid hoàn toàn nếu muốn vào một số cơ sở thương mại cũng như thể thao như vào các nhà hàng, quán rượu, các phòng tập thể dục, các rạp hát, các sòng bài…
Nhưng người ta không cần xuất trình giấy chứng nhận có chủng ngừa nếu đi mua hàng hóa ở các siêu thị, ngồi ăn ở ngoài sân patio của các nhà hàng, đi mua hàng ở các thương xá, đi bác sĩ, nha sĩ…
Tính đến ngày thứ ba 21 tháng 9, có 85.2 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario được chủng ngừa covid 1 mũi thuốc và 79.3 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn.

Tin tức khác...