Số căn condos bán được ở thành phố Toronto lên đến mức gần kỷ lục

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo thì số căn condos bán được ở thành phố Toronto trong tài khóa ba tháng thứ hai của năm 2019, tức là từ tháng 3 cho đến tháng 6, số căn condos bán được ở thành phố Toronto là 8,902 căn, gia tăng 77 phần trăm so với số condos bán được trong cùng thời gian năm ngoái.
Số căn condos bán được trong ba tháng qua, đứng vào hàng thứ nhì so với tài khóa của những năm trước: tài khóa thứ nhì của năm 2017 có số căn condos bán ở mức kỷ lục là 11,413 căn. Giá căn condos đã gia tăng 10 phần trăm so với giá của năm trước: $797 một bộ vuông.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email