Số chỗ ghi danh chích ngừa COVID-19 hết sạch trong vòng vài phút

Trong tuần lễ này, lịch trình chích ngừa COVID-19 cho cư dân trong vùng Harris County đang lên ở mức cao nhất. Bên cạnh số lượng thuốc rất lớn được phân phối đến những địa điểm chích ngừa lớn như Sở Y Tế Houston, Ty Y Tế Harris County, các nhà thương Houston Methodist và Hermann Memorial cùng với nhiều hệ thống tiệm thuốc tây, mới đây cơ quan cứu trợ thiên tai của chính phủ liên bang là FEMA cũng vừa mới mở một trung tâm chích ngừa đại quy mô tại sân vận động NRG để có thể chích ngừa thêm cùng lúc số lượng rất lớn cư dân.

Đây là trung tâm do FEMA thực hiện với toàn bộ chi phí và nhân sự do chính phủ liên bang tài trợ, có khả năng và mục tiêu chích ngừa cho khoảng 6,000 người mỗi ngày và sẽ làm việc liên tục trong 6 tuần lễ kế tiếp. Những người được lựa chọn chích ngừa tại nơi này sẽ được các viên chức của Houston và Harris County bốc thăm và thông báo trong danh sách hàng trăm ngàn người đang chờ đợi, với ưu tiên được phân phối tại nhiều vùng có tỉ lệ người được chích ngừa rất thấp do bởi vì họ thuộc thành phần nghèo khó, không có phương tiện lên Internet dễ dàng. Các viên chức chính quyền địa phương gọi đây là một chính sách “đồng đều về chích ngừa”. 

Hiện nay danh sách của Ty Y Tế Harris County đã có hơn 330,000 ngàn ghi tên trên danh sách chờ để đến phiên được gọi để làm thủ tục lấy hẹn. Ngoài ra cũng có hàng chục ngàn người có tên trên danh sách chờ đợi của Sở Y Tế Houston. Trong lúc mọi người đang trông chờ, thỉnh thoảng Sở Y Tế Houston bắn ra một mẩu tin báo động có vài ngàn chỗ trống để mọi người có thể ghi tên trên mạng trực tuyến. Vào tối thứ Năm tuần trước, khi mẩu báo động có chỗ trống, chỉ hơn 6 phút sau đó đã có hơn 1,800 người người nhanh tay ghi tên lấy hẹn khiến cho danh sách bị khóa sổ trở lại.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email