Số cơ sở thương mại ở Canada phải khai phá sản gia tăng

Ottawa: Theo những thông báo hôm thứ tư ngày 25 tháng 5, thì số các cơ sở thương mại ở Canada xin khai phá sản đang trên đà gia tăng.
Trong thời đại dịch covid, chính quyền liên bang cũng như chính quyền các tỉnh bang đã bỏ ra hàng chục tỷ dollars, tài trợ cho những người bị mất việc ,cũng như các công ty thương mại phải đóng cửa.
Nhờ thế nhiều công ty thương mại vẫn tiếp tục sống còn.
Nhưng tiền tài trợ sẽ chấm dứt vào tháng 6 sắp tới và vì thế có nhiều công ty đã chuẩn bị đóng cửa. Các tiền tài trợ của chính quyền liên bang cho các công ty thương mại sẽ chấm dứt vào cuối tháng 5 này.
Nhiều người đã cho rằng việc chính quyền liên bang bỏ tiền tài trợ cho các công ty thương mại, đã giúp cho nhiều công ty trì hoãn việc đóng cửa luôn.
Một số các công ty thương mại khác nhất là những nhà hàng, những quán rượu.. đã phải đóng cửa vì không có đủ nhân viên.
Theo bản công bố của văn phòng đặc trách về việc khai phá sản Canada, the Office of the Superitendent of Bankruptcy Canada, thì trong 3 tháng đầu năm nay 2022, số công ty xin khai phá sản gia tăng 33.8 phần trăm so với số lượng công ty xin khai phá sản trong ba tháng đầu năm ngoái 2021.
Các cơ sở thương mại phải đóng cửa vì phải đối diện với những khó khăn sau thời đại dịch: vật liệu tăng giá và không mua được trong khi không kiếm đủ nhân viên.
Theo ông Dan Kelly, chủ tịch hiệp hội những nhà thương mại độc lập ở Canada ( CFIB), thì 65 phần trăm trong số 95 ngàn hội viên của tổ chức đã phải mượn nợ để sống còn trong thời đại dịch, và số tiền trung bình mà một cơ sở thương mại hội viên phải mượn thêm là $160,000.