Số công ăn việc làm mới tiếp tục gia tăng ở Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Theo tin của bộ lao động Hoa Kỳ phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 6 thì trong tháng 5 vừa qua, đã có thêm 390 ngàn công ăn việc làm mới ở Hoa Kỳ.
Con số 390 ngàn công ăn việc làm mới cao hơn con số ước tính của các chuyên gia tài chánh cho thấy là nền kinh tế của nước Mỹ vẫn tiến triển mạnh mẽ, tuy có những đe dọa của mức lạm phát và sự gia tăng mức lãi suất.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn ở mức 3.6 phần trăm: mức thất nghiệp thấp nhất ở Hoa Kỳ trong vòng 50 năm qua.
Những người tiêu thụ vẫn tiếp tục mua sắm, sau hai năm bị cách ly, cho dù giá cả của các hàng hóa và dịch vụ đã tăng cao.
Các dịch vụ nhà hàng, khách sạn ở Mỹ đã mướn thêm 84 ngàn người trong tháng 5, trong khi ngành kỹ nghệ xây cất nhà cửa đã mướn thêm 36 ngàn nhân công.
Số người Mỹ trên 55 tuổi có việc làm cũng gia tăng cho thấy một số người Mỹ đã về hưu, nay quay lại làm việc.