Số công ăn việc làm ở Canada gia tăng mạnh trong tháng 9.

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 9 tháng 10, thì trong tháng 9 vừa qua có thêm 378 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada, và tỷ lệ thất nghiệp cũng sút giảm.
Số công ăn việc làm đã cao hơn con số ước tính của các kinh tế gia: các nhà chuyên môn đã nghĩ là trong tháng 9 chỉ có thêm chừng 156,600 công ăn việc mới và mức thất nghiệp sẽ xuống còn ở mức 9.7 phần trăm.
Nhưng với con số 378 ngàn công ăn việc làm mới, mức thất nghiệp ở Canada đã xuống còn ở mức 9 phần trăm.
Như thế với số công ăn việc làm thêm trong tháng 9, Canada đã lấy lại được 3 phần tư số công ăn việc làm mất vì đại dịch, và chỉ cần thêm 720 ngàn công việc mới trong những tháng tới là Canada sẽ trở lại tình trạng bình thường như thời chưa có đại dịch: tỷ lệ thất nghiệp ở Canada trong tháng hai, trước khi Canada phải cho đóng cửa guồng máy kinh tế là 5.6 phần trăm.
So sánh với Hoa Kỳ, thì nền kinh tế Canada tiến triển trở lại mạnh mẽ hơn vì Hoa Kỳ chỉ mới phục hồi lại được 1 nửa số công ăn việc làm bị mất.
Bốn tỉnh bang có thêm nhiều công ăn việc làm nhất trong tháng 9 là Ontario, Quebec, Alberta và British Columbia.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email