Số công ăn việc làm trống chỗ gia tăng ở các tỉnh bang miền Tây

Ottawa: Theo những tin tức vừa được sở Thống Kê Canada công bố  thì số công ăn việc làm chưa có người trám chỗ ( vacancies) ở Canada trong tài khóa ba tháng thứ hai của năm nay đã gia tăng lên đến 437,400 công việc, với phần lớn các công việc này ở các  tỉnh bang miền Tây.

Tỷ lệ công việc trống chỗ gia tăng từ mức 2.6 phần trăm lên đến 2.8 phần trăm trong tài khóa ba tháng qua.

Phần lớn những công việc trống chỗ này ở tỉnh bang Alberta và tỉnh bang New Brunswick.

Trong 10 vùng có số công ăn việc làm  trống chỗ nhiều nhất, thì có đến 8 vùng ở các tỉnh bang miền Tây Canada.

Tin tức khác...