Số công ty Trung quốc quỵt nợ gia tăng khủng khiếp

Hồng Kông: Trong năm qua nền kinh tế Trung quốc đã chậm bước tiến, kéo theo những suy thoái của thị trường chứng khoán và số nợ nần của các công ty Trung quốc.
Theo bản tường trình của hai ngân hàng DBS của Tân Gia Ba và ngân hàng Nomura của Nhật thì số công ty Trung quốc quịt nợ, không trả tiền cho những người đầu tư mua trái phiếu của các công ty này gia tăng cao trong năm ngoái 2018.
Cũng theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì số công ty Trung quốc quịt tiền đầu tư trái phiếu còn tiếp tục gia tăng trong năm nay, và điều này không phải là một dấu hiệu tốt cho nền kinh tế của xứ này.
Theo những ước tính của ngân hàng Nomura thì số tiền quịt nợ của các công ty Trung quốc trong năm 2018 lên đến 23.8 tỷ Mỹ kim, gấp bốn lần số tiền quịt nợ của các công ty Trung quốc trong năm 2017 trước đó.
Cũng theo ước tính của ngân hàng Nomura thì số tiền nợ trái phiếu của các công ty Trung quốc trong năm 2018, gia tăng thêm 7 tỷ Mỹ kim, ngoài số nợ trái phiếu khổng lồ đã