Số cư dân Ontario bị nhiễm covid và phải nằm bệnh viện gia tăng 40 phần trăm

Toronto: Theo như những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 5 tháng 4, thì số cư dân ở tỉnh bang Ontario nhiễm covid và phải nằm bệnh viện đã gia tăng 40 phần trăm trong vòng 1 tuần: từ con số 778 người bị nhiễm covid và phải nằm bệnh viện trong tuần trước lên đến 1,091người trong ngày thứ ba, và trong số này có 173 người phải nằm trong khu cấp cứu.
Đây là lần đầu tiên mà số cư dân tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và phải nằm bệnh viện đã lên đến trên 1 ngàn người kể từ ngày 26 tháng 2 năm nay 2022.
Theo bác sĩ Issac Bogoch, bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm của hệ thống bệnh viện đại học ở Toronto đã nói là làn sóng đại dịch covid thứ 6 đã diễn ra ở tỉnh bang Ontario.
Tuy nhiên theo thủ hiến Doug Ford thì chính quyền tỉnh bang sẽ không áp dụng trở lại những biện pháp ngăn cấm đại dịch.
Bác sĩ Bogoch cũng nói là mọi người nên cẩn thận và tiếp tục nên đeo khẩu trang và chủng ngừa, vì nếu số người lây nhiễm và phải nằm bệnh viện gia tăng thì sẽ có thêm nhiều người chết.
Tính đến ngày thứ ba 5 tháng 4, có 84.3 phần trăm toàn thể cư dân của tỉnh bang Ontario đã chủng ngừa covid 1 mũi , 81.1 phần trăm chủng ngừa hoàn toàn và 48.1 phần trăm cư dân đã chủng ngừa mũi bổ sung.

Nhận báo giá qua email