Số cư dân tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid tiếp tục gia tăng.

Toronto: Trong hôm chúa nhật ngày 28 tháng 11, cơ quan y tế tỉnh bang Ontario loan báo là trong ngày trước đó có 964 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và đây là con số người nhiễm covid cao nhất trong 1 ngày ở tỉnh bang Ontario trong vòng 6 tháng qua.
Trong ngày thứ bảy, có 854 cư dân tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và trong ngày thứ sáu có 927 người bị nhiễm.
Theo bản thống kê thì trong số 964 người bị nhiễm trong ngày chúa nhật có 498 người chưa chủng ngừa covid và 396 người đã chủng ngừa hoàn toàn.
Điều này cho thấy là có thể lượng miễn nhiễm của một số người đã chủng ngừa covid hoàn toàn đãn xuống thấp theo thời gian và vì thế người ta phải đi chủng ngừa thêm mũi bổ sung?
Theo những thống kê của cơ quan tham vấn khoa học tỉnh bang Ontario qua bảng “the Covid-19 Science Advisory Table” thì việc chủng ngừa covid đã làm nguy cơ bị nhiễm covid đến 83 phần trăm và làm giảm nguy cơ bị nhiễm covid và phải vào bệnh viện đến 95 phần trăm.
Trong ngày chúa nhật chỉ có thêm 1 cư dân ở tỉnh bang Ontario chết vì covid và nâng tổng số người chết vì covid ở tỉnh bang Ontario lên đến 9,994 người.
Hiện có 135 người bị nhiễm covid và phải nằm trong các khu cấp cứu trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario và trong số này có 85 người phải dùng máy trợ thở.

Tin tức khác...