Số cư dân tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và phải dùng máy trợ thở xuống đến mức thấp nhất từ năm 2020

Toronto: Những tin tức loan báo trong ngày thứ ba 24 tháng 5 cho thấy là tình hình đại dịch covid ở tỉnh bang Ontario đang trên đà yên ổn.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba thì chỉ có thêm 3 cư dân ở tỉnh bang Ontario chết vì covid trong vòng 48 tiếng đồng hồ qua, và số người bị nhiễm covid và phải dùng máy trợ thở ở tỉnh bang Ontario cũng xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 2020 cho đến nay.
Bác sĩ Alon Vaisman, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm ở bệnh viện Joseph Brant ở thành phố Burlington nói là các dữ kiện được công bố cho thấy là đã có những lạc quan là trận đại dịch covid ở tỉnh bang Ontario đang trên đà chấm dứt: số người nhiễm , số người phải nằm trong bệnh viện, số người phải dùng máy trợ thở cũng như số người chết vì covid sút giảm.
Theo những báo cáo của tổ chức tham vấn khoa học về covid của tỉnh bang Ontario thì các dữ kiện thâu lượm từ nước thải cho thấy là số lây nhiễm covid đã sút giảm trên toàn tỉnh bang ngoại trừ ở khu vực phía bắc tỉnh bang.
Hiện nay chỉ có 157 bệnh nhân bị nhiễm covid và phải nằm trong khu cấp cứu và trong số 157 bệnh nhân này có 65 người phải dùng máy trợ thở.
Con số 65 người phải dùng máy trợ thở là con số bệnh nhân thấp nhất phải dùng máy trợ thở ở tỉnh bang Ontario từ tháng 11 năm 2020 cho đến nay!