Số cư dân tỉnh bang Ontario nhiễm và phải nằm bệnh viện, xuống đến mức thấp nhất từ tháng 8 năm 2021 cho đến nay

Toronto: Theo những tin tức phổ biến trong ngày thứ bảy 4 tháng 5 vừa qua thì số cư dân trong tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện đã tiếp tục sút giảm.
Hiện nay chỉ còn 671 bệnh nhân bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario, so sánh với 865 người bị covid và phải nằm trong bệnh viện một tuần trước đó.
Con số 671 người phải nằm bệnh viện là con số thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2021 cho đến nay.
Trong số 671 người phải nằm bệnh viện có 107 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Tưởng cũng nên nói thêm là trong thời gian mà đại dịch covid hoành hoành dữ dội nhất ở tỉnh bang Ontario trong năm 2020, có đến trên 4 ngàn cư dân tỉnh bang Ontario phải nằm trong các bệnh viện và trong số này có 800 bệnh nhân phải nằm trong các khu cấp cứu.
Trong ngày thứ bảy có thêm 10 bệnh nhân qua đời vì covid và nâng tổng số những người chết vì covid từ năm 2020 cho đến nay lên đến 13,285 người.
Hiện nay có 90 phần trăm cư dân ở tỉnh bang Ontario từ 5 tuổi trở lên đã chủng ngừa covid 1 mũi thuốc, 87 phần trăm cư dân đã chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi và 52 phần trăm cư dân tỉnh bang Ontario đã chủng ngừa mũi bổ sung.
.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email