Số du học sinh Việt Nam đến Canada gia tăng

Toronto: Theo thống kê của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 22 tháng 3, thì trong năm 2018, có 20,330 sinh viên Việt Nam đến du học ở Canada, và đã giúp Việt Nam trở thành nước đứng hàng thứ 5 trong số các quốc gia có số sinh viên đến du học ở Canada đông nhất.
Nước có số sinh viên du học đến Canada đông nhất là Ấn Độ với 172,625 sinh viên.
Trung quốc đứng hàng thứ nhì với 142,985 sinh viên, Nam Hàn đứng hàng thứ ba với 24,195 sinh viên và Pháp đứng hàng thứ tư với 22,745 sinh viên.
Vào cuối năm 2018, Canada có tổng cộng 572,415 sinh viên ngoại quốc du học, và đứng hàng thứ ba sau các quốc gia Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi.
Canada cũng là quốc gia có số sinh viên Việt Nam đến du học sau nước Nhật với 72,354 sinh viên Việt Nam, Hoa Kỳ với 29,788 sinh viên, Nam Hàn với 27,006 sinh viên và Úc Đại Lợi với 24,094 sinh viên.
Cũng theo những thống kê thì số sinh viên Việt Nam xin du học qua Hoa Kỳ ngày càng giảm sau thời gian tổng thống Trump lên cầm quyền, trong khi số sinh viên Việt Nam du học ở Canada lại gia tăng mạnh.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia di trú thì dần dần số sinh viên Việt Nam qua du học ở Canada sẽ nhiều hơn số sinh viên Việt Nam qua Mỹ du học.
Số sinh viên Việt Nam du học ở Canada đã gia tăng 89 phần trăm trong năm 2018 so với số sinh viên du học ở năm trước đó.
Số sinh viên Việt Nam ở Canada gia tăng trong khi số lượng gia tăng của những sinh viên Ấn Độ và Trung quốc trong năm qua 2018 lại không có bao nhiêu.
Ba tỉnh bang có nhiều sinh viên du học nhất theo thứ tự là tỉnh bang Ontario, British Columbia và Quebec.
Canada hiện là nơi có số sinh viên Việt Nam gia tăng cao nhất, và điều này cũng không ngạc nhiên vì hiện có những biện pháp nâng đỡ của chính quyền liên bang, trong việc giúp những sinh viên du học có thêm việc làm bán thời gian và có triển vọng được vào thường trú nhân sau khi những sinh viên này tốt nghiệp.