Số du khách ngoại quốc đến Canada trong năm 2017 lên đến một kỷ lục mới.

Ottawa: Theo sở Thống Kê Canada, số du khách ngoại quốc đến Canada đã lên đến một kỷ lục mới trong năm 2017, năm kỷ niệm 150 năm Canada lập quốc.
Theo sở Thống Kê thì trong năm 2017, số du khách ngoại quốc đến Canada và ở lại trên 1 đêm, lên đến 20.8 triệu người, vượt qua kỷ lục cũ 20.1 triệu du khách vào năm 2002.
Theo bản thống kê, trong năm 2017 có 14.3 triệu du khách đến Canada từ Hoa Kỳ. Số du khách Mỹ gia tăng 3.1 phần trăm so với năm 2016.
Những du khách ngoại quốc khác đến Canada trong năm 2017 là 6.5 triệu người: gia tăng 7.2 phần trăm so với số lượng du khách vào năm 2016.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email