Số học sinh Việt Nam qua du học ở Canada gia tăng

Bộ di trú và công dân vụ Canada, hôm 9 tháng 8, đã công bố những con số sinh viên ngoại quốc đến du học ở Canada.
Theo đó, trong năm 2018, có 20,300 học sinh Việt Nam đến Canada du học. Số học sinh Việt Nam du học ở Canada đứng hàng thứ 5 trong số những quốc gia có nhiều học sinh du học ở Canada.
Các trường đại học ở Canada đã trở thành nơi được các sinh viên Việt Nam ưa thích nhất.
Những nước có số sinh viên du học nhiều nhất theo thứ tự là Ấn Độ với 172,625 sinh viên, Trung quốc với 142,985 sinh viên, Nam Hàn với 24,195 sinh viên và đứng hàng thứ tư là Pháp với 22,745 sinh viên.
Theo nhận định của Bộ di trú và công dân vụ thì trong vòng vài năm nữa, số học sinh Việt Nam du học ở Canada sẽ nhiều hơn số sinh viên Việt Nam đến Mỹ du học.
NTH
(theo bigtimedaily.com)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email