Số lợi tức của công ty trồng cần sa Canopy sẽ lên đến 1 tỷ dollars

Smiths Falls, Ontario: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ tư ngày 17 tháng 4, ông Bruce Linton, đồng chủ tịch điều hành công ty trồng cần sa Canopy Growth Corp đã nói là tài khóa ba tháng sắp tới là ba tháng phát triển và số doanh thu mà công ty này sẽ thâu vào trong năm tới sẽ là 1 tỷ dollars.
Quả là một sự tiến triển không ngừng nghỉ của công ty Canopy trong ngành kỹ nghệ cần sa: vài năm trước công ty Canopy chỉ là một công ty cò con với giá cổ phiếu chưa đến 1 dollars, mà bây giờ giá cổ phiếu lên đến gần 60 dollars một cổ phiếu, và số doanh thu sẽ lên đến 1 tỷ dollars, không thua một công ty lớn ở Canada.