Số lượng căn condos bán được trong vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 69 phần trăm trong năm 2021

Toronto: Theo tin của Bloomberg News phổ biến hôm thứ ba ngày 1 tháng 2, thì tuy số lượng những căn cao ốc condos xây cất trong vùng đại thủ phủ Toronto trong năm qua 2021, nhưng vẫn không đủ cho nhu cầu những người muốn mua.
Trong năm 2021, số lượng các căn condos bán được gia tăng 69 phần trăm so với số condos bán được trong năm trước đó 2020.
Theo bản công bố của công ty khảo cứu thị trường địa ốc Urbanation thì trong năm 2021, số lượng các căn condos bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto là 30,844 căn.
Trong ba tháng cuối năm 2021, số căn condos bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto là 8,361 căn, một kỷ lục về số căn condos trong vòng 3 tháng!
Có lẽ vì lo ngại là mức lãi suất nợ nhà sẽ gia tăng trong những tháng sắp tới, nên người ta đã vội vã đi mua nhà sớm, để có thể mượn tiền nợ nhà với mức lãi suất thấp như hiện nay.
Giá bán các căn condos cũng gia tăng: giá bán một bộ vuông của những căn condos ở vùng đại thủ phủ gia tăng 18 phần trăm và ở mức $1,322 một bộ vuông. Như vậy giá một căn condos một phòng ngủ và trung bình rộng 600 bộ vuông, thì giá bán sẽ là $793,200.