Số lượng di dân liên tỉnh vào Alberta tăng trở lại

Sau nhiều năm sụt giảm, số lượng di dân liên tỉnh vào tỉnh bang Alberta nay đã tăng trở lại, theo một thống kê mới nhất được Thống kê Canada (Sattistics Canada – StatCan) công bố trong tuần trước.
Cụ thể, trong tam cá nguyệt 3-2019, Alberta đã có thêm 2,285 người chuyển đến so với số lượng chuyển đi sang các tỉnh bang khác trong các tháng 7, 8 và 9, đưa tổng số dân của Alberta trong tam cá nguyệt này tăng lên thêm 24,270 người (tăng 0.6%). Góp phần lớn nhất trong sự gia tăng dân số của Alberta trong tam cá nguyệt 3-2019 là các di dân quốc tế: có thêm 14,237 người.
Để so sánh, trong các tam cá nguyệt 3 của các năm 2015, 2016 và 2017, số lượng ròng di dân liên tỉnh đến Alberta là âm (negative), nhưng năm ngoái thì có tăng nhẹ trở lại (tăng thêm 1,679 người).
Tỉnh bang có tăng trưởng dân số cao nhất trong tam cá nguyệt 3-2019 là British Columbia: 0.7%, thấp nhất là Newfoundland and Labrador: 0.1%.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email