Số lượng người Mỹ mượn tiền mua nhà sút giảm

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản công bố của hiệp hội những ngân hàng cho mượn nợ nhà ở Hoa Kỳ (MBA), phổ biến trong hôm thứ tư ngày 19 tháng 10, thì nhu cầu mượn tiền nợ nhà ở Mỹ đã sút giảm liên tiếp trong bốn tháng qua, và xuống đến mức thấp nhất, kể từ năm 1997 cho đến nay, trong khi mức lãi suất nợ nhà tiếp tục gia tăng.
Cũng theo hiệp hội MBA thì số đơn xin mượn nợ nhà trong tuần qua, đã sút giảm 7 phần trăm so với tuần lễ trước đó, và sút giảm 38 phần trăm trong vòng 1 năm.
Mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định ở Mỹ đã gia tăng lên đến 7.15 phần trăm.
Theo ông Joel Kan, kinh tế gia của hiệp hội MBA thì với mức lãi suất nợ nhà gia tăng quá cao và quá nhanh, khiến cho số người có khả năng mua nhà sút giảm nặng.
Số lượng nhà xây cất ở Mỹ trong tuần qua cũng sút giảm.
Nguy cơ của sự suy thoái của nền kỹ nghệ địa ốc Hoa Kỳ có thể còn kéo dài sang đến năm 2023, khi các thống đốc của quỹ Dự Trữ Liên Bang sẽ còn tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản, để ngăn cản sự gia tăng của mức lạm phát.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email