Số lượng người thất nghiệp sút giảm ở Canada, nền kinh tế trở lại bình thường như thời tiền đại dịch.

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada vừa phổ biến thì trng tháng 11 vừa qua, đã có thêm 154 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada, và là dấu hiệu cho thấy là thị trường lao động Canada đã trở lại tình trạng bình thường của thời tiền đại dịch.
Với số công ăn việc làm gia tăng, mức thất nghiệp ở Canada đã giảm từ mức 6.7 phần trăm trong tháng 10, xuống còn 6 phần trăm, gần như tương đương với mức thất nghiệp 5.7 phần trăm vào tháng hai năm 2020, thời tiền đại dịch.
Số công ăn việc làm gia tăng ở 6 tỉnh bang là Ontario, Quebec, Alberta, Newfoundland, Nova Scotia và Prince Edward Island, trong khi số công ăn việc làm đã không gia tăng ở các tỉnh bang còn lại.
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, số công ăn việc làm lại không gia tăng như những ước tính trong tháng 11 vừa qua.
Theo bản công bố của bộ lao động Hoa Kỳ thì số công việc gia tăng trong tháng 11 chỉ có 210 ngàn công việc, trong khi các chuyên gia tài chánh lại tiên đoán là sẽ có thêm 530 ngàn công ăn việc làm mới.
Các nhà đầu tư đã thất vọng vì số công việc mới không nhiều đã bán các cổ phiếu và khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục sút giảm trong ngày thứ sáu.

Nhận báo giá qua email