Số lượng nhà bán được gia tăng ở Canada, trong tháng 10.

Ottawa: Theo bản tin của hiệp hội những nhà địa ốc Canada (CREA) vừa phổ biến trong hôm thứ ba ngày 15 tháng 11, thì số lượng nhà bán được trong tháng 10 vừa qua ở Canada, đã gia tăng.
Đây là lần đầu tiên số lượng nhà bán được ở Canada gia tăng trong 1 tháng, kể từ tháng 2 cho đến nay.
Số lượng nhà bán được gia tăng 1.3 phần trăm trong tháng 10, so với tháng 9 trước đó. Nơi có số nhà bán được gia tăng nhiều nhất ở vùng đại thủ phủ Vancouver là 6 phần trăm, trong khi số lượng nhà bán được ở thành phố Montreal lại sút giảm 2.4 phần trăm.
Tuy nhiên nếu so sánh với số lượng nhà bán được trong tháng 10 năm ngoái 2021, thì số lượng nhà bán được trong năm nay giảm 36 phần trăm.
Giá bán trung bình 1 căn nhà ở Canada trong tháng 10 năm nay 2022 là $756,200: sút giảm 9.9 phần trăm trong vòng 1 năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email