Số lượng nhà bán được ở Montreal sút giảm 30 phần trăm

Montreal: Trong bản công bố phổ biến hôm thứ ba ngày 7 tháng 9, hiệp hội những nhà địa ốc tỉnh bang Quebec cho biết là trong tháng 8 vừa qua, số lượng nhà bán được ở thành phố Montreal chỉ có 3.372 căn: sút giảm 30 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng 8 năm ngoái 2020.
Trong khi số nhà trương bản bán ở thành phố Montreal trong tháng 8 cũng chỉ còn có 4,487 căn, sút giảm 27 phần trăm so với số nhà trương bản bán trong tháng 8 năm ngoái.
Chúng ta cũng biết là tháng 8 năm ngoái 2020 là thời gian mà đại dịch covid vẫn còn tung hoành mạnh mẽ.
Tuy nhiên giá nhà bán được lại gia tăng:
– giá trung bình của những căn nhà độc lập bán được ở thành phố Montreal trong tháng 8 ở mức $500,000: gia tăng 17 phần trăm trong vòng 1 năm.
-Giá trung bình của những căn condo gia tăng 20 phần trăm và ở mức $375 ngàn dollars.
-Giá trung bình của những căn nhà 3 tầng ( plexes) là $679,750 gia tăng 13 phần trăm.
Xem ra thì giá nhà ở thành phố Montreal có gia tăng, nhưng người ta vẫn có thể mua được, trong khi giá nhà ở hai vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver đã gia tăng phi mã mà phần lớn những gia đình trẻ, không còn khả năng mua nhà ở hai vùng đại thủ phủ này!

Tin tức khác...