Số lượng nhà bán được ở thành phố Calgary gia tăng 37 phần trăm

Calgary: Trong hôm thứ năm ngày 2 tháng 9, hội đồng địa ốc thành phố Calgary cho biết tuy là số lượng nhà bán trong tháng 8 ở thành phố này không cao như số lượng nhà bán được trong những tháng đầu năm, nhưng nếu tính theo nguyên năm thì số lượng nhà bán ở thành phố này gia tăng đáng kể.
Số lượng nhà bán được ở thành phố Calgary trong tháng 8 là 2,151 căn, gia tăng 37 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng 8 năm ngoái 2020.
Số lượng nhà được đăng bản bán ở thành phố Calgary trong tháng 8 năm nay là 2,822 căn, gia tăng 9 phần trăm so với số lượng nhà đăng bán trong tháng 8 năm ngoái.
Tuy nhiên giá nhà đã không gia tăng. Giá bán trung bình 1 căn nhà ở thành phố Calgary trong tháng 8 vừa qua là $488,043, gia tăng chỉ có 3.8 phần trăm trong vòng 1 năm.
Tưởng cũng nên nói thêm là giá trung bình 1 căn nhà ở vùng thủ phủ Toronto hiện nay trên 1 triệu dollars. Vì thế giá nhà cửa ở thành phố Calgary vẫn còn chưa quá cao và nhiều người nhất là những cặp vợ chồng trẻ, mua nhà lần đầu, vẫn co khả năng mua nhà trong những ngày sắp tới.

Nhận báo giá qua email