Số lượng nhà bán được ở thành phố Vancouver sút giảm 22 phần trăm

Vancouver: Theo những tin tức vừa loan báo thì số lượng nhà bán được ở thành phố Vancouver đã sút giảm trong tháng 7 năm nay 2022, vì mức lãi suất nợ nhà gia tăng, khiến cho nhiều người mua nhà chùn bước.
Theo bản tin của hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver phổ biến trong ngày thứ tư 3 tháng 8, thì trong tháng 7 vừa qua chỉ có 1,887 căn nhà được bán ở toàn vùng đại thủ phủ: sút giảm 43.3 phần trăm trong vòng 1 năm và sút giảm 22.8 phần trăm trong vòng 1 tháng.
Cũng theo hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver thì tuy số lượng nhà bán sút giảm, giá bán nhà ở vùng đại thủ phủ đã không sút giảm nhiều: giá nhà trung bình ở vùng đại thủ phủ Vancouver hiện nay là $1,027,400, sút giảm 2.2 phần trăm so với giá nhà trong tháng 6, nhưng gia tăng 10.3 phần trăm trong vòng 1 năm.
Theo ông Daniel John, chủ tịch hội đồng địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver thì những người mua nhà đã cẩn thận không mua vội vàng trong thời kỳ có mức lạm phát và mức lãi suất nợ nhà gia tăng.
Mức lãi suất căn bản ở Canada đã lên đến mức 2.5 phần trăm, mức lãi suất nợ nhà 5 năm cố định ở Canada cũng gia tăng lên đến 5.35 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email