Số lượng nhà bán được ở Toronto sút giảm 41 phần trăm

Toronto: Theo bản tin của hội đồng địa ốc vùng Toronto (TRREB) phổ biến trong hôm thứ tư ngày 6 tháng 7, thì số lượng nhà bán được trong tháng 6 năm nay 2022, ở thành phố Toronto là 6,474 căn, so với con số nhà bán được trong tháng 5 là 11,053 căn: sút giảm 41 phần trăm.
Nhận định của hội đồng địa ốc vùng Toronto là nền kỹ nghệ địa ốc ở Toronto đã giảm dần sức nóng.
Nền kỹ nghệ địa ốc ở các thành phố lớn khác như Vancouver, Calgary cũng sút giảm vì mức lạm phát gia tăng và ngân hàng trung ương Canada đã tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần trong năm nay, để ngăn cản sự gia tăng cao hơn nữa của mức lạm phát.
Tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì nếu ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản quá cao, sẽ khiến cho số người có khả năng mua nhà giảm và sẽ khiến nền kinh tế Canada đi vào vòng suy thoái?
Giá nhà trung bình trong vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng 6 năm nay 2022 là $1,146,254: sút giảm 6 phần trăm so với giá nhà trung bình ở vùng này trong tháng 5 trước đó.
Riêng tại thành phố Toronto, nơi có mã số điện thoại bắt đầu là 416 thì giá trung bình 1 căn nhà độc lập là $1,737,012; giá trung bình một căn towhouses là $1,027,050 và giá một căn condos là $771,267.

Nhận báo giá qua email